استراتژی بازاریابی

استراتژی سازمان‌ها در زمان رکود

رکود وضعیتی در اقتصاد است که در آن تقاضا برای کالا یا خدمات از سوی متقاضیان کاهش پیدا می‌کند. در صورت تداوم و

ادامه مطلب
بازاریابی درک و فهم بازار

وفاداری مشتریان به برند در صنعت آبمیوه

وفاداری به برند یکی از مهم‌ترین اهداف بازاریابی محسوب می‌شود و تمام شرکت ها سعی می‌کنند تا مشتری آنها به مرحله هم نوایی

ادامه مطلب
بازاریابی درک و فهم بازار

وضعیت بازار از ذهنیت تا واقعیت

بسیاری از افراد و مشاوران زمانی که در جلسات مدیریتی حضور دارند با موضوع یا عنوانی تحت عنوان وضعیت بازار ونقش شرکت در

ادامه مطلب
بازاریابی درک و فهم بازار نوآوری

بکارگیری تکنولوژی جدید در صنعت خرده فروشی

انجام مطالعات بازار، رصد و پایش وضعیت برندها در بازار همواره مورد توجه مدیران در تمامی رده های سازمانی می باشد. رویکردها و

ادامه مطلب
استراتژی

چگونه سازمانهای شاد به کارمندان روحیه می دهند؟

در بسیاری از سازمان ها و شرکت نیروی انسانی مهترین منابع آن ها محسوب میشود. با توجه به اینکه کارایی کارمندان و نیروهای

ادامه مطلب
برندینگ و تبلیغات

تعریف هویت بصری، برندسازی و هویت

لوگو، برند شما نیست. هویتتان هم نیست. طراحی لوگو، طراحی هویت و برندسازی هر کدام وظیفه‌ای بر عهده دارند که همگی در کنار

ادامه مطلب
برندینگ و تبلیغات

گزینه های تبلیغات تاکتیکی

برهمگان واضح و مبرهن است که تبلیغات به عنوان یکی از آمیخته های بازاریابی نقش بسزایی در معرفی محصول، برند، ایجاد تمایز و

ادامه مطلب
برندینگ و تبلیغات

منبع در مقابل پیام

در مباحث تبلیغات هموراه بازاریابان سعی دارند تا یک پیام را با استفاده از یک منبع مناسب و موثر با تکنیکهای تدوین بحث

ادامه مطلب
بازاریابی

سطوح مفهومی محصول

بسیاری از بازارها شرکت ها در صدد پیشی گرفتن از رقبای خود می باشند. برای نیل به این هدف آن ها معمولا تلاش

ادامه مطلب