بازاریابی درک و فهم بازار

وفاداری مشتریان به برند در صنعت آبمیوه

وفاداری به برند یکی از مهم‌ترین اهداف بازاریابی محسوب می‌شود و تمام شرکت ها سعی می‌کنند تا مشتری آنها به مرحله هم نوایی.

ادامه مطلب
بازاریابی درک و فهم بازار

وضعیت بازار از ذهنیت تا واقعیت

بسیاری از افراد و مشاوران زمانی که در جلسات مدیریتی حضور دارند با موضوع یا عنوانی تحت عنوان وضعیت بازار ونقش شرکت در.

ادامه مطلب
بازاریابی درک و فهم بازار نوآوری

بکارگیری تکنولوژی جدید در صنعت خرده فروشی

انجام مطالعات بازار، رصد و پایش وضعیت برندها در بازار همواره مورد توجه مدیران در تمامی رده های سازمانی می باشد. رویکردها و.

ادامه مطلب
بازاریابی درک و فهم بازار

چرا ممکن است محصول جدید شما فروش نداشته باشد؟

نمی‌توان همه تلاش های فروش را داستان موفقیت نامید. گاهی اوقات محصولی وجود دارد که به سادگی فروش خوبی ندارد و یا اصلاً.

ادامه مطلب