پرسونای بازاریابی در مقابل پرسونای کاربری

یکی از مسائلی که امروز با شکل گیری واحد تحقیقات بازار در شرکت های معتبر با آن روبرو هستیم تلاش برای شکل دهی به پرسونای بازاریابی و یا پرسونای خریدار است. اما مشکل از زمانی آغاز می شود که شرکتها تفاوتی بین پرسونای بازاریابی و پرسونا تجربه کاربری قائل نمی  شوند. در این مطلب سعی می کنم تفاوت این دو رو تا حدی و به صورت خلاصه بیان کنم. پرسونای بازاریابی تصویری از خریدار بالقوه و یا مشتری فعلی شماست که در نتیجه تحقیقات  بازار به دست می آید و دسته بندی ای از آنها ایجاد می کند تا با توجه به آن بتوانید مشتریان خود را شناسایی کرده و با توجه به نیازهای و علایق آنها، آنها را در رسانه و یا مکان مناسب و با ابزار مناسب هدف قرار دهید و نیازهای آنها رابرطرف کنید و یا به فرایند وفادارسازی خود بهبود  ببخشید. در واقع سوال اصلی برای تشکیل پرسوناهای مختلف بازاریابی این است :  چه کسی ؟

و اما پرسونای تجربه کاربری. این پرسونا در رابطه با فرآیند تولید محصول شکل می گیرد . ممکن است بسیاری از پارامترهای آن با پرسونای بازاریابی یکی باشند. اما در نگرش به این پارامترها تفاوت عمده ای وجود دارد که باعث رویکرد مجزای این دو پرسونا می شود . پرسونای تجربه کاربری درباره این مساله است که یک کاربر یا مصرف کننده چگونه کاری را انجام میدهد. چگونه از نقطه آ به نقطه ب میرسد. در واقع پرسونای تجربه کاربری رفتار مخاطب را مورد بررسی قرار می دهد و نتایج آن مستقیما در طراحی محصول متناسب با رفتار کاربر و با بیشترین میزان کاربردپذیری و رضایتمندی و حتی لذت بخشی، تاثیر می گذارد. سوال اصلی در طراحی یک پرسونای تجربه کاربری ” چگونه ؟ ” است

*نویسنده:علی حریریان
مدیر استراتژی تبلیغات شرکت گلدیران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط