بی ثباتی قوانین در بازاریابی

در بازاریابی هیچ قانون ثابت و مشخص شده ایی وجود ندارد. شاید این جمله را بتوان با نظر فلیپ کاتلر ( پدر علم بازاریابی) کامل کرد، بازاریابی مسابقه ای است که خط پایان ندارد. منسوخ شدن روش های اجرایی که در بسیاری از موارد موفق هم عمل کرده اند، گویای این مطلب است که تمامی قوانین نوشته و نانوشته در بازاریابی، حول افکار موجودی می چرخد که خود یک عامل غیر قابل پیش بینی است. این موجود غیر قابل پیش بینی که انسان نامیده می شود، در زمان، مکان و موقعیت مختلف، تغییر جهت می دهد. انسان ها معمولا آنچه را فکر می کنند، به زبان نمی آورند و آنچه را به زبان می آورند، عمل نمی کنند. آنچه را که انسان در ذهن خود می پندارد با توجه به شرایط متغیر خارج از ذهن، مدام در حال تغییر است.
قوانین ممکن است در لحظه منسوخ شوند و انسان ها پذیرای رویه دیگری از قانون های بازاریابی باشند. بنابراین شناخت این موجود پیچیده و سرعت عمل در اجرای قوانین بازاریابی و در عین حال بکار گیری افراد خلاق و نوآور می تواند بقای شرکت ها را تضمین کند. البته از پیشرفت های فناوری که زمان منسوخ شدن قوانین بازاریابی را تسریع می بخشند هم نباید غافل شد.

نویسنده:واحده سادات موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط