آشنایی با بازار بازاریابی ویژه چپ بالا
آشنایی با بازار بازاریابی ویژه چپ بالا

چرا ممکن است محصول جدید شما فروش نداشته باشد؟

نمی‌توان همه تلاش های فروش را داستان موفقیت نامید. گاهی اوقات محصولی وجود دارد که به سادگی فروش خوبی ندارد و یا اصلاً نمی‌تواند بفروشد. دلیل اصلی عدم پذیرش...