خانه بایگانی براساس دسته بندی بازاریابی (صفحه 4)
بازاریابی

مزیت رقابتی و راهکارهای توسعه آن (بخش سوم)

در بخش قبل در خصوص استراتژی های ایجاد مزیت رقابتی راهکارهایی مطرح شد. در این زمینه پورتر نیز نظراتی دارد. وی معتقد است استراتژی های هر سازمان نقش کلیدی در خلق مزیت های رقابتی دارند. در واقع خط مشی های یک شرکت  امکان را به آن می دهد که از سه مبنای متفاوت مزیت رقابتی […]