خانه بایگانی براساس دسته بندی آشنایی با بازار
آشنایی با بازار بازاریابی ویژه چپ بالا

چرا ممکن است محصول جدید شما فروش نداشته باشد؟

نمی‌توان همه تلاش های فروش را داستان موفقیت نامید. گاهی اوقات محصولی وجود دارد که به سادگی فروش خوبی ندارد و یا اصلاً نمی‌تواند بفروشد. دلیل اصلی عدم پذیرش محصول شما توسط بازار چیست؟ شاید تحقیقات بازارکافی نبوده است این می‌تواند به عدم تحقیق بازار قبل از بیرون آمدن محصول یا تجزیه و تحلیل نادرست