هدف فدای وسیله! گریه در هنگام سمپلینگ!

روز پنجشنبه حوالی ساعت 5 بعد از ظهر بود که برای خرید به سوپرمارکت مجتمع پالادیوم رفته بودم. طبق معمول برندها مشغول سمپلینگ بودند و بازار تست محصول حسابی داغ بود.

ناگهان صدای بلندی توجهم رو جلب کرد. جلوی یکی از کانترها که متعلق به یکی از برندهای معروف لبنی بود یک مرد که ظاهرا سرپرست گروه سمپلینگ بود بر سر دختر جوانی که پشت کانتر ایستاده بود فریاد میزد. ظاهرا از دخترک جوان که مثل ابر بهار گریه میکرد قصوری سر زده بود که از دید سرپرست نابخشودنی بود و سرپرست نیز تحت تاثیر قدرت سازمانی خویش به خود اجازه میداد که چنین برخوردی داشته باشد. خریداران هم که نظاره گر صحنه بودند سری به نشانه تاسف تکان میدادند و عبور میکردند و پس از آن هم دیگر کسی به سمت کانتر نرفت

فارغ از اینکه قصور آن دختر چه بود و مستوجب چه برخوردی شده بود شاید ضرر اصلی را تنها خود آن برند و طراحان استراتژی بازاریابی آن برند کردند.

ابتدا باید دانست واقعا هدف از سمپلینگ چیست؟

هدف از سمپلینگ تنها ارائه محصول رایگان به مردم نیست! بلکه هدف اصلی آن برقراری ارتباط مستقیم با مشتری و خلق 30 ثانیه تاثیر ماندگار در ذهن وی است

حال تصور کنید در این 30 ثانیه چه تاثیری در ذهن خریداران در آن لحظه شکل گرفته است؟؟

طبق تحقیقات صورت گرفته این خریداران تاثیر ذهنی دریافت شده را با 9 تا 13 نفر دیگر به اشتراک خواهند گذاشت و آنها نیزاین پیام را به نوبه خود به کسان دیگری منتقل خواهند کرد. تحقیقات دیگری تنایج ترسناک تری را در اختیار ما قرار می دهد طبق این تحقیق این خریدار تا 23 سال درباره تجربه خود صحبت خواهد کرد.

حال میتوان به راحتی درک کرد سمپلینگی که قرار بود به شرکت مذکور در توسعه برند و افزایش فروش کمک کند به راحتی به ضد خود تبدیل میشود.

به نظر حقیر تدوین اهداف و استراتژی مشخص و تعیین نقش سمپلینگ در این استراتژی و درک آن توسط کسانی که مسئول اجرای آن هستند و مستقیما با خریداران ارتباط دارند، و همچنین استفاده از افراد آموزش دیده و متخصص میتواند از چنین وقایعی جلو گیری نماید.

نظر شما چیست

*نویسنده:کامیار کشانیان
k.keshanian@bazarica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط